вторник, юли 01, 2008

Остава - Паралелен Свят / Ostava - Parallel World
Сив ден гони, сив ден гони злото в мен.
Светли мисли, празни алкохолни петна.
Да, ние сме шега. Да, ние сме ...

Трагвам вече, смея се на себе си.
Никой не е вечен, вечна е само еголюбовта.
Да ние сме сами. Да, ние сме ...

Бездомни и обезверени, мотаем се без дъх,
Егото ни няма покой.
Търся те, но знам, няма как да се намерим.
Скитаме сами, дишаме сами
В паралелен свят, знаеш, нали?!

Сив ден гони, сив ден гони злото в мен.
Светли мисли, празни алкохолни петна.
Да, ние сме шега. Да, ние сме ...

Безцелни и обикновени, мотаем се без дом.
Егото ни няма покой.
Търся те, но знам, няма как да се намерим.
Скитаме сами, дишаме сами.
В паралелен свят, знаеш, нали?!

Не, няма шанс да се намерим,
В паралелен свят, влюбени в себе си.
И най-накрая променени
Не искаме сами, не искаме сами
Не искаме сами, моля те ...

======

My OMFG translate attempt :

Gray day chases away, gray day chases away the evil in me.
Light thoughts, empty alcohol spots.
Yes, we are a joke, Yes, we are ...

I'm going away now, laughing at myself.
Nobody is eternal, eternal is only the self-love.
Yes, we are alone. Yes, we are ....

Home less and without trust, we are walkin' away breathless,
Our self-respect doesn't rest
I'm searching for you but I know, we can't find each other
We are wandering alone, breathing alone
In a parallel world, you know, don't you?!

Gray day chases away, gray day chases away the evil in me.
Light thoughts, empty alcohol spots.
Yes, we are a joke, Yes, we are ...

Target-less and ordinary, we are wandering homeless.
Our self-respect doesn't rest
I'm searching for you but I know we can't find each other
We are wandering alone, breathing alone
In a parallel world, you know, don't you?!

No, there's no chance to find each other,
In a parallel world, fallen in love with ourselves.
And at last, now changed
We don't want to be alone, we don't want to be alone
We don't want to be alone, please ....

3 коментара:

Idea каза...

По този текст на Остава ти намерих блога, а щом има такъв текст, значи е хубав блог :Р
(1ят линк при търсенето е блогът;)

Анонимен каза...

ахаха, наистина е 1ят )
ah, thank you btw ^^

Nanko Rusev каза...

И аз да дам нещо на интернет :D