четвъртък, януари 30, 2014

Audio

Моите системи и споделяне на моето мнение за аудиото + едно безсмислено (и дълго) демо: